0318 - 79 90 37

Letselschade advocaat nodig in Wageningen?

Aansprakelijkheid bedrijfsongeval in Wageningen

Het kan zomaar gebeuren: een ongeluk op het werk. U valt van de trap of bezeert u tijdens het bewerken van hout. Wie is er bij bedrijfsongevallen aansprakelijk voor de nadelige gevolgen? Als u van de trap valt en u breekt een been is dat toch uw eigen schuld? U lette niet goed op of deed twee dingen tegelijk waardoor u ten val kwam. Als u zich bewust roekeloos opstelt, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van een ongeval op uw werk. U kunt in dat geval uw werkgever niet aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Maar wanneer kan dat wel?

Werkgever aansprakelijk stellen

Bij een bedrijfsongeval is de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk. De werkgever zal de gevolgen van een bedrijfsongeval voor zijn of haar rekening moeten nemen. De werkgever heeft namelijk een verregaande zorgplicht. Dit betekent dat er veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden om bedrijfsongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. Raakt een medewerker tijdens het werk gewond, dan moet de werkgever bewijzen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan. Is dit het geval, dan kan hij onder de aansprakelijkheid uitkomen. Omdat de zorgplicht zeer uitgebreid is, besluit de rechter vaak dat de werkgever nog meer had kunnen doen aan de veiligheid.

Het aansprakelijk stellen van uw werkgever is een lastige stap. U wilt niet dat de relatie met uw werkgever in gevaar komt. De vakman in Wageningen zorgt voor een soepele afhandeling van uw aansprakelijkstelling. Neem contact met ons op voor advies over uw situatie.

Afspraak inplannen

Via het afspraakformulier kunt u aangeven wat u is overkomen.
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak in te plannen.

shortcodeCommand = [bono_form]
Ochtend
Middag
Avond

Oorzaken van letselschade

• Verkeersongevallen
• Bedrijfsongevallen
• Slechte werkomstandigheden
• Medische fouten
• Mishandeling
• Productiefouten

Hoofdvestiging